About Us
Make your own free website on Tripod.com

USA YONG

ประวัติการศึกษา:

ประถม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)
มัธยมต้น โรงเรียนปัญญาวรคุณ
มัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เวบรอบรั้วกรุ่งเทพนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจทำเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้แสวงหาความรู้ ความเป็นมาของกรงเทพฯ และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่า กรุงเทพมีอะไรมากกว่าที่คิด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนไทยทุกคนควรคำนึงว่ากรุงเทพ มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากไม่แพ้ของต่างประเทศ

 

ประวัติการอบรม:

* --กันยายน 2540 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ
* 1 -30 พฤศจิกายน 2543 อบรมสร้างเสริมประสบการณ์ช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช
* 7 สิงหาคม 2547 อบรมระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายการปฎิบัติการเชื่อมต่อ wireless Lan ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
* 12-16 สิงหาคม 2547 อบรม การพิมพ์ภาพบนชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่า และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
* 12-13 กันยายน 2548 อบรมนักศึกษาแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
* 19-21 ธันวาคม 2548 อบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำนางฟ้าติดปีก ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ผลงาน

- ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ 1 ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

- ได้รับรางวัลชมเชยที่ 3 การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

- ได้รับรองการเป็นผู้ออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต

- ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3 เขียนศัพท์ภาษาไทยในการแข่งขันวิชาการประจำปี 2546 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

หน้าที่พิเศษ

เป็นหัวหน้าห้อง เป็นตัวแทนถวายพระพร แห่เทียนพรรษา ขณะเรียนม.ปลาย

 

ประวัติการทำงาน Part time

2543 บริษัท เอพีการปัก จำกัด
2544 บริษัท จีจีดีเทรดดิ้งจำกัด
2545 บริษัท บีพีไอทีโฮลด์ดิ่งจำกัด
2545-2549 บริษัทเอ็มเคเรสเตอร์รองส์ จำกัด
2547 บริษัท เออาร์ แอดวานส์ รีเสริท จำกัด
2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1

การฝึกงาน

มีนาคม-พฤษภาคม 2548
บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด แผนก finance
สิงหาคม-ธันวาคม 2549 สำนักงานกฎหมายและบัญชีธาดา

คติ: ถึงไกลเท่าไร ต้องไปให้ถึง