ของที่ระลึกจากจังหวัดกทม.
Make your own free website on Tripod.com
ของที่ระลึกจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 


ร้านจิม ทอมสัน (Jim Thompson)
ที่อยู่ : 149/4-6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
Tel : 0 2235 8931-2
จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอื่นๆ

ร้านนารายณ์ภัณฑ์

ที่อยู่ : 127 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
Tel : 0 2252 4670-9
ผลิตภัณฑ์หัตถรรมไทย มีสินค้ากว่า 2,000 ชนิดจากทุกภูมิภาค

ร้านจิตรลดา

ที่อยู่ : สำนักงานกลาง ศาลาจิตรพัสตร์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ตั้งอยู่ในสวนจิตรลดา
และสาขาที่โรงแรมโอเรียนเต็ล พระที่นั่งวิมานเมฆ และในพระบรมมหาราชวัง

และของที่ระลึกจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ใน
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ