<<เขตบางขุนเทียน>>
Make your own free website on Tripod.com
Next>>>

เขตบางขุนเทียน
วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลกรุงเทพ ภายในปี 2551

ชายทะเลบางขุนเทียน

    เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ขนานกับทะเลอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 และ 10 แขวงท่าข้าม ประกอบด้วยป่าแสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ เช่น นกนางนวล เหยี่ยว อีกา ชาวบ้านบริเวณนี้ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลา กุ้ง หอย นอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหารทะเลสดๆ หลายร้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2316 5406 การเดินทาง ใช้เส้นทางสายบางขุนเทียน-ชายทะเล แล้วเลี้ยวเข้าวัดประชาบำรุง จากนั้นต่อเรือที่ท่าวัดประชาบำรุง

ลิงแสม

    พื้นที่เขตบางขุนเทียนบางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชายเลนและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงแสม มีลิงแสมประมาณ500-600 ตัว ปัจจุบันพบจำนวน 5 ฝูง กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณคลองสนามชัย , คลองเฉลิมชัยพัฒนา,ซอยเทียนทะเล 20 และสถานีตำรวจเทียนทะเล กำลังประสบปัญหาลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย จากสาเหตุการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย การทำร้ายลิงด้วยการยิงแม่ลิง เพื่อเอาลูกลิงหรือดักเอาลูกลิงไปขาย บางครั้งก็ยิงไปเป็นอาหาร สำนักงานเขตบางขุนเทียนซึ่งได้จัดทำโครงการบ้านลิงถิ่นคุณกะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลิงแสมให้อยู่ในพื้นที่ ด้วยการซื้อที่ดินให้ลิงได้อยู่อาศัย และส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ลิงแสม ฝูงสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร

เกาะกลางน้ำ

    เป็นผลพลอยได้จากการขุดคลองเฉลิมชัยพัฒนาตามโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็คือ เกาะกลางน้ำจำนวน 9 เกาะ เรียงรายอยู่กลางคลอง ตลอดระยะทาง บนเกาะมีต้นไม้ยืนต้นเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เขตบางขุนเทียนมีแนวทางที่จะอนุรักษ์เกาะกลางน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากกระแสน้ำ และปรับปรุงสภาพเกาะให้สวยงามด้วยการล้อมเกาะด้วยเขื่อนธรรมชาติ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินรวมทั้งพัฒนาตกแต่งเกาะต่างๆ โดยมีการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร

 

 

<<<<Back

 

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)
สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 
My Profile

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster