<<เขตวังทองหลาง>>
Make your own free website on Tripod.com
Next>>>

เขตวังทองหลาง
วิสัยทัศน์ ร่วมใจพัฒนา มวลประชามีความสุข ทุกชีวิตปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส


พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

          จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลกาญจนภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และฉลองการตั้งโรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบ 25 ปีเต็ม ในปี พ.ศ.2539 ทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของเจ้าพระยาบดินทรเดชาิ (สิงห์ สิงหเสนี) และรวบรวมเกียรติประวัติของโรงเรียนตลอดจนเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา หาความรู้อีกด้วย โดยมีการออกแบบและตกแต่งเรือนไทยไม้สักทอง 3 หลัง คือ

1. เรือนท่านเจ้าพระยา เป็นเรือนหลังกลาง จัดแสดงรูปหล่อ อาวุธสิ่งของเครื่องใช้ ภาพวีรกรรมภาพอนุสรณ์สถาน เช่น อนุสาวรีย์ วัด ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาบดินทร เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. เรือนรัชดาบดินทร เป็นเรือนที่อยู่ทางขวาของเรือนท่าน เจ้าพระยา จัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติด้านต่างๆของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและเจริญก้าวหน้าสืบเนื่องมาครบ 25 ปีเต็ม มีสิ่งของเครื่องใช้ โล่รางวัล โสตทัศนูปกรณ์และเกียรติประวัติของผู้อุปการะโรงเรียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบัน รวมทั้งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสาขา ของบดินทรเดชาทุกแห่ง
3. เรือนศิลปนิทัศน ์เป็นเรือนที่อยู่ด้านซ้ายของเรือนท่านเจ้าพระยาฯ จะจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตไทย และสิ่งของเครื่องใช้สมัยนั้น โดยจะมีโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการจัดแสดงในส่วนของข้อมูลพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา

คัดย่อบางส่วนมาจากหนังสือ 150 ปี อสัญกรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และหนังสือที่ระลึกงานสัปดาห์พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

 

 

 

<<<<Back

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)

สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster