<<เขตพระโขนง>>
Make your own free website on Tripod.com
Next>>>

เขตพระโขนง
วิสัยทัศน์ เขตพระโขนงเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ประทับใจในบริการ บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

สวนนกโรงกลั่นบางจาก

     เป็นแหล่งที่มีธรรมชาติอันร่มรื่น เขียวขจีมีีพันธ์นกให้เห็นมากกว่า 56 ชนิด และเป็นที่พักของนกหลายพันตัวที่หาชม ได้ยากในสังคมเมือง เช่น กรุงเทพฯ สวนนกแห่งนี้เกิดจากบริษัทบางจากฯ (มหาชน) จัดโครงการครอบครัวเดียวกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยอาศัยกิจกรรมสารประโยชน์หลายรูปแบบ เช่น การดูนกบางจากสวนครัวบางจาก ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม เป็นความสุขความผูกพัน ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กิจกรรมดูนก มีทั้งการสอนเตรียมตัวดูนก ฝึกพื้นที่ดูนก ซึ่งผู้ เข้าร่วมจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความคิดเห็นและรวบรวมนกที่พบ เห็นซึ่งหาได้ยากในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้สมาฃิกในครอบครัวปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคกันเองอีกด้วย สถานที่ตั้งอยู่ในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<Back

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)

สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster