<<เขตทวีวัฒนา>>
Make your own free website on Tripod.com
Next>>>

เขต ทวีวัฒนา
วิสัยทัศน์ ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป”

"สังคมชายขอบเมืองกรุง
มุ่งตัดพัฒนาเมืองสยาม

ทั้งทวีวัฒนา และมหาสวัสดิ์
คลองขุดคูตัดเพื่อสนอง

ชาวนา ชาวไร่พาเรืองรอง
ชาวคลองมหาสวัสดิ์วัฒนา ”

ถนนอุทยาน (Thanon Utthayan)

    (เดิมชื่อถนนอักษะ ก่อสร้างใน พ.ศ. 2498 ) เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระยะทาง 4 กิโลเมตรและ มาเปลี่ยนเป็น ถนนอุทยาน เมื่อมีการฟื้นฟูถนนขึ้นใหมู่ ซึ่งถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยสร้างเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539-2541ใช้งบประมาณ 1,068,987,571.00 บาท มีระยะทาง 3,861 เมตร กว้าง 90 เมตร ทางเท้า 5.50 เมตร ประกอบด้วย 10 ช่วงจราจร


 

 

 

 

 

 

 

<<<<Back

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)

สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster