<<เขตดินแดง>>
Make your own free website on Tripod.com
Next>>>

เขตดินแดง
วิสัยทัศนดินแดง แหล่งท่องเที่ยว บันเทิงและการค้าในเมือง

ศูย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย-ญี่ปุ่น )


    รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในวาระโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒oo ปีเมื่อปี ๒๕๒๕ ศูนย์กีฬาแห่งนี้มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมกีฬา บริการฝึกสอนกีฬาไทย กีฬาสากลศิลปะการป้องกันตัว แอโรบิคด๊านซ์ ฯลฯ

กิจกรรมนันทนาการ มี ๑๗ ประเภท เช่น นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี ภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา ฯลฯ

กิจกรรมชุมชน เปิดฝึกอบรมอาชีพหลายประเภท เน้นการฝึกหัดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยังมีกิจกรรมสำหรับเวชนทีด้อยโอกาสในสังคม
การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถสมัครสมาชิกและติดตามข่าวสารข้อมูลของกิจกรรมจากทางศูนย์ฯ ได้โดยตรง

 

ท้องฟ้าจำลอง

     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2507 ต่อมาปี 2514 มีการตั้งชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเปิดให้บริการในวันที่ 9 เมษายน 2522 เป็นต้นมา ตั้งอยู่พื้นที่ตรงข้ามสถานีเอกมัย ถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นศูนย์แสดงและเผยแพร่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีการจัดนิทรรศการ ฉายภาพยนต์ บรรยายความรู้สาขาต่าง ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 3 บาท ในบริเวณเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ยังมีท้องฟ้าจำลอง ซึ่งใช้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-14.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 3 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3925953, 3902301

 

 

<<<<Back

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)

สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster