<<ขตพญาไท>>
Make your own free website on Tripod.com
End Go to home

เขต พญาไท
วิสัยทัศน์ พญาไท เป็นเมืองสดใส บริการประทับใจ ประชาชนปลอดภัย เพิ่มรายได้ชุมชน


พิพิธภัณฑ์ธนาคาร

     จากการเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษของรัชกาลที่ 6 ทรงทอดพระเนตรเห็นการดำเนินงานคลังออมสินของอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนรายย่อยมาให้รัฐบาลใช้เป็นเงินทุนประกอบกิจกรรมต่างๆ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรงมีพระราชประสงค์ดำเนินกิจการออมสินขึ้นในประเทศไทย และหลังจากดำเนินงานครบ 78 ปี พิพิธภัณฑ์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 สิ่งของที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน สลากออมสิน ปฏิทิน กล่องออมสิน สื่อสิ่งพิมพ์ ของชำร่วย เงินตราโบราณ ฯลฯ
ตั้งอยู่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 72 ปี ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน โทร. 0-2299-8000 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


สนามฝึกขี่ม้า

      ชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์เปิดสอนขี่ม้าทุกวัน เว้นวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จันทร์ - ศุกร์ เปิดสอนรอบแรก เวลา 17.00 - 18.00 น. และ
รอบ 2 เวลา 18.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ รอบเช้า เวลา 07.00 - 08.00 น. และ
เวลา 08.30 - 09.30 น.
รอบบ่าย เวลา 16.30 - 18.00 น.
เวลา 18.00 - 19.00 น. และ
เวลา 19.00 - 20.00 น.
ติดต่อ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2297-5104, 0-2357-1024

 

 

<<<<Back

ทัวร์รอบรั้วกรุงเทพ Cover bangkok.com

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี)
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)

สถานที่พัก
ของที่ระลึกจากจังหวัด

แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
 

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster